Η θέση προσφέρεται για διαφήμιση

Η θέση προσφέρεται για διαφήμιση


Ο ορισμός της Γονικής Αποξένωσης είναι απλά σοκαριστικός και αποκαρδιωτικός. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε παιδιά χωρισμένων / διαζευγμένων γονέων. 

Ο ένας γονέας καθοδηγεί και πείθει τα παιδιά με άμεσους και έμμεσους τρόπους να απαρνούνται την επαφή ή οποιαδήποτε σχέση με τον άλλο γονέα, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους θείους και θείες του. 

Ως αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις Γονικής Αποξένωσης η προηγούμενη υγιής σχέση του παιδιού με τον αποξενωμένο γονέα καταστρέφεται εντελώς με δυσμενέστατες επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού και στην ανάπτυξή του. 

Τα παιδιά αυτά είναι τόσο επηρεασμένα από τον ένα γονέα που υιοθετούν πλήρως τις απόψεις του με αποτέλεσμα να πείθονται με τέτοιο τρόπο που πιστεύουν ότι τα ίδια έχουν πάρει την απόφαση ότι δεν αγαπούν και δε θέλουν καμία επαφή με τον άλλο γονέα. 

Στην πραγματικότητα ό,τι κάνουν ή λένε τα παιδιά δεν είναι από δική τους ελεύθερη σκέψη αλλά από αποτέλεσμα πλύσης εγκεφάλου. 
Top